Produkt, služba - Ceník platný od 1.1.2013       bez DPH s 21% DPH 
     
SOFTWARE 5P pro správu bytových domů LIGHT 1 (1 dům)  2 479,- Kč  2 999,- Kč
SOFTWARE 5P pro správu bytových domů LIGHT 3 (3 domy)  3 900,- Kč  4 719,- Kč
SOFTWARE 5P pro správu bytových domů LIGHT 5 (5 domů)  4 900,- Kč  5 929,- Kč
SOFTWARE 5P pro správu bytových domů LIGHT 10 (10 domů)  7 400,- Kč  8 954,- Kč
SOFTWARE 5P pro správu bytových domů (bez omezení)  9 900,- Kč  11 979,- Kč
     
Školení a instalace produktů SOFTWARE 5P (hodinová sazba*)  500,- Kč  605,- Kč
Cestovné  7,44 Kč/km  9,00 Kč/km

*minimální účtovací čas vzdálené práce a v Brně je jedna hodina, u práce na místě mimo Brno dle dohody.

Partnerský program znamená stálý poplatek za užívání programu, a to za každý kalendářní rok. Je to alternativa k jednorázovému pořízení programu, tedy buďto zakoupíte jednorázově licenci programu, nebo se můžete zapojit do partnerského programu a hradit pouze roční poplatky. Při zakoupení v průběhu roku je účtována poměrná část kalendářního roku.

U síťové verze jde o neomezený počet uživatelů. V rámci tohoto programu je tak možné rozložit náklad na pořízení software v čase, případně zvážit přínosy tohoto řešení v praxi a rozhodovat se o případném ukončení plateb. Jde o vztah dobrovolný, tedy záleží pouze na Vás, jak dlouho chcete být v tomto programu vedeni.

Částka zaplacená v rámci partnerského programu se neodečítá z ceny v případě pozdějšího dokoupení licence programu, je tedy vhodné se již na začátku dobře rozmyslet, kterou cestou se právě Vaše kancelář vydá.

Jednouživatelská verze SOFTWARE 5P pro advokátní praxi v rámci partnerského programu tak vychází na 99,90 Kč měsíčně včetně DPH. U síťové verze je to dvojnásobek, tedy 199,90 Kč za měsíc včetně DPH. 

Pokud chcete produkt zakoupit, můžete tak učinit emailem na adresu info@software5p.cz.

 

Zpracování procesních analýz a podkladů pro výběrové řízení na implementaci systému ERP, CRM a DMS je stanoveno dle dohody. Standardní účtovací sazba je 12.000,- Kč za ČD (člověkoden), sleva je poskytována dle rozshau sjednaných činností (dle rozsahu díla).