Databáze MS Access SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010

Databáze programu SOFTWARE 5P: S5PAP_2010_data - b.023.rar (93,2 kB)

Databáze insolvenčního rejstříku - hlavičky spisů se stavem řízení k datu 31.12.2012 (od tohoto data se budou data stahovat včetně detailů): 

   uloz.to/xHMGSvNX/s5pap-2010-data-isir-hlavicky-spisu-2012-12-31-rar

Databáze insolvenčního rejstříku - hlavičky spisů se stavem řízení k datu 28.10.2013 (od tohoto data se budou data stahovat včetně detailů):

   S5PAP_2010_data_ISIR_hlavicky_spisu_2013_10_28.rar (3438024)

Program se skládá ze dvou databází, a to z databáze programu, která je určená pro vlastní data kanceláře, a z databáze insolvenčního rejstříku, kam se stahují nové záznamy a spisy z insolvenčního rejstříku.

Databázi potřebují pouze zákazníci při první instalaci. Pokud již provozujete verzi 2010, použijte Vaši databázi včetně Vašich dat. Není již nutné převádět data do nové verze (pouze zaměňte klienta-program na stanicích a připojte Vaši databázi).

Soubor s databází stáhněte a rozbalte do vhodného umístění (v případě síťové verze na server, v případě jednouživatelské verze na Váš počítač). Nezapomeňte nastavit zálohování tohoto souboru, tedy celé databáze, zde budou obsažena Vaše veškerá data.

Databáze MS Access je zdarma, a je limitována velikostí 2 GB dat. To pro tento program bohatě postačuje, v opačném případě je možný upgrade na MS SQL Server.

Na serveru není nutné instalovat MS Access Runtime 2010, pokud zde nepoběží také klient programu.