SOFTWARE 5P pro správu domů 2010  b.006

/ 6.4.2013 / formát MS Access 2010

 • Oprava generování účetních zápisů a tisku některých tiskových sestav v úhradách (po aktualizaci Windows a MS Office není správně interpretován formát data)

SOFTWARE 5P pro správu domů 2010  b.005

/ 21.2.2013 / formát MS Access 2010

 • Kompilováno na operačním systému Windows 8
 • Zobrazení místních nabídek na podformulářích pro řazení a filtrování

SOFTWARE 5P pro správu domů 2010  b.004

/ 4.5.2012 / formát MS Access 2010

 • Do formuláře "Předpisy editace" přidáno pole "Nulový předpis". Po vytvoření předpisu je tak možné editovat i toto pole.
 • Opravena sestava souhrnného vyúčtování (chybová hláška při plnění pole počet komínů).

SOFTWARE 5P pro správu domů 2010  b.003

/ 28.2.2012 / formát MS Access 2010

 • Rozšíření generování podvojných zápisů na základě předkontací o faktury za služby, faktury z fondu oprav a platby za faktury
 • Možnost nastavení počátečních stavů účtů podvojného účetnictví
 • Možnost editace a ručních zápisů podvojného účetnictví
 • Přidání tiskových sestav se zůstatkem účtů podvojného účetnictví
 • Oprava tiskových sestav v úhradách (součty detailního rozpisu služeb)

SOFTWARE 5P pro správu domů 2010  b.002 

/ 17.6.2011 / formát MS Access 2010

 • Přidána možnost nezobrazovat úvodní dialog (zaškrtnete po připojení k databázi)
 • Provedena oprava algoritmu výpočtu vyúčtování (služba úklid, nastavení dle rozlohy bytu)

 

SOFTWARE 5P pro správu domů 2010  b.001 

/ 28.12.2010 / formát MS Access 2010

Aktualizace na verzi 2010 je pro všechny stávající uživatele zdarma. 

Aktualizace na verzi 2010 z verzí 5.33 nevyžaduje v případě síťové verze reinstalaci databáze, postačí zaměnit klienta na koncových stanicích. Program automaticky provede také upgrade databáze.

Novinky verze 2010  b.001:

 • oddělení databáze od klienta i v případě jednouživatelské instalace
 • jeden klient s funkcí na namapování databáze, jak pro jednouživatelskou verzi, tak i síťovou verzi
 • možnost provozování databáze MS SQL (MS SQL Express - zdarma do 4 GB dat)
 • změněn způsob upgrade programu, již nebude nutné převádět data do nových verzí (klient automaticky vždy provede upgrade databáze)
 • zrušena tlačítka pro filtry v seznamech, nyní je možné v seznamech filtrovat a řadit dle libovolného pole v seznamu
 • zvětšeny formuláře, zejména seznamy, nyní se přizpůsobují automaticky obzaovce 
 • automatická archivace dokumentů na server, na programem určené uložiště, automatické prolinkování vybraného záznamu na kopii dokumentu na serveru

Postup převodu na verzi 2010 (jednouživatelská verze, síťová verze 5.32 a starší):

 • zavřete stávající verzi s volbou před ukončením zálohovat data
 • nainstalujte Runtime Access 2010
 • stáhněte databázi MS Access a Klienta verze 2010, a rozbalte do vhodného umístění
 • spusťte klienta a proveďte připojení databáze MS Access 
 • v modulu správce programu proveďte import dat ze zálohy do nové databáze
 • tento postup opakujte pouze pro první počítač v síti, ostatní počítače nastavte dle postupu níže (data v nové databázi máte tímto již převedena)

 Postup převodu na verzi 2010 (síťová verze 5.33):

 

 • nainstalujte Runtime Access 2010
 • stáhněte Klienta verze 2010, a rozbalte do vhodného umístění
 • spusťte klienta a proveďte připojení databáze MS Access (při prvním připojení provede klient automaticky upgrade databáze z verze 5.00 na verzi 2010)
 • tento postup opakujte pro všechny počítače v síti 

--------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.33 b 001

/ 16.03.2010 / formát Access 2007

 

Aktualizace na verzi 5.33 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. Nová verze přináší:

 • Generování účetních zápisů pro podvojné účetnictví
 • Import plateb z banky ve formátu xls
 • Nový manuál ve formátu PDF
 • Stažení nové verze 5.33 b.001 (formát Access 2007)

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.32 b.00  

/ 15.11.2009 / formát Access 2007

Aktualizace na verzi 5.32 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. Nová verze přináší:

Oprava kritických chyb (makra, spuštění akce se nezdařilo, atd.) Zpravidla se tato chyba projevuje na počítačích bez plné verze MS Office 2007.

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.32  

/ 22.02.2009 / formát Access 2007

Nová verze přináší:

export změn ve formátu SIPO (nutné nainstalovat komponenty ActiveX společnosti Microsoft)

import plateb ve formátu SIPO (nutné nainstalovat komponenty ActiveX společnosti Microsoft)

export sestav do formátu PDF (nutné nainstalovat doplněk sady Office společnosti Microsoft)

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.31

/ 18.11.2007 /

Aktualizace na verzi 5.31 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. Byl proveden upgrade databáze na poslední verzi aplikace MS Access 2007. 

Nová verze přináší:

Proveden upgrade databáze na formát Access 2007

Opraveny součty v exportu do MS Excel

Opraveny mezisoučty u tiskových sestav pro společenství vlastníků

Upraven vzhled aplikace dle vzhledu Access 2007 (paleta modrá)

U přehledových formulářů nastavena vlastnost tak, aby formulář s přehledem bylo možno zvětšit (tažením myši)

Upgrade na Access 2007 odstranil chybové hlášky importu dat a úhrad (testováno na plné verzi Access 2007 CZ, Access 2007 EN, Runtime 2007 EN)

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.30  

/ 05.11.2007 /

Aktualizace na verzi 5.30 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

Přepracovány přehledové tiskové sestavy, rozdělení dle typu vlastnictví (společnenství vlastníků / nájemní dům - dle nastavení na kartě domu se tiskne patřičná tisková sestava v celém programu)

Rozdělení sloupce "Čisté nájemné" na dva sloupce "Nájemné za vybavení bytu" a "Nájemné z bytu" v tiskových sestavách pro nájemní domy

Přidány automatické součty do exportů do MS Excel

Možnost zadání seznamu měřidel u karty bytu (v příští aktualizaci bude navazovat na tuto úpravu přepracovaný modul pro odečty měřidel)

Možnost zadání vlastníka bytu u karty bytu

Možnost zadání obrázku na kartu vlastníka domu či bytu v adresáři, tisk obrázku v tiskových sestavách

Odstraněna chybová hláška při zadávání úhrady (projevuje se pouze na MS Access 2007)

Odstraněna chyba zabraňující ruční vyplnění čísla domu v některých formulářích (projevuje se pouze na MS Access 2007)

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.29  

/ 15.10.2007 /

Aktualizace na verzi 5.29 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

přepracovány formuláře pro možnost většího počtu tlačítek

dopracována možnost zadání zvlášť vybavení a zvlášť zařízení bytu

přepracovna tisková sestava zkrácený výpočtový list

karta bytu dopněna o záložku doplňující údaje

zpracována sestava pasport bytu

přidána volba "končící smlouvy do adresáře nájemníků"

přidána volba "spolubydlící osoby" na formuláře seznam domů

zpracována tisková sestava pasport domu

karta domu doplněna o další pole

možnost zadání konstrukčních prvků a vybavení a zařízení domu

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.26  

/ 09.12.2006 /

Aktualizace na verzi 5.26 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

oprava možnosti editace vypočtených částek fondu oprav pro zadání počátečního stavu nebo vlastní úpravu výpočtu

oprava částky slovy v pokladních dokladech

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.25  

/ 18.04.2006 /

Aktualizace na verzi 5.25 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

Na kartu pokladny přidána informace o měsíčním předpisu, přeneseno do pole částka po vyplnění měsíce a roku, pokud je částka rovna nule (tedy při pořizování nového záznamu)

Na kartě pokladny se automaticky vyplní aktuální rok a měsíc, lze dodatečně změnit

Upravena sestava úhrady nájemného

Upravena sestava výpočet penále

Pro výpočet penále je možné zadat den splatnosti, systém pak navrhne penále i s datumem splatnosti za každý vygenerovaný řádek

Na kartě vytvoření měsíčních předpisů přidána volba editace předpisů, kde je umožněn zásah do všech předpisů daného domu za rok a měsíc

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.24  

/ 18.10.2005 /

Aktualizace na verzi 5.24 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

V Y T V O Ř E N Í   K L Á V E S O V Ý C H   Z K R A T E K

otevřít záznamu - Levý Alt+O

zavřít záznam - Levý Alt+Z

nový záznam - Levý Alt+N

další zkratky je vždy levý alt + podtržené písmeno

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.23.002  

/ 04.05.2005 /

Aktualizace na verzi 5.23.002 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

optimalizace přihlašovacího dialogu aplikace (na některých verzích Access2003 se zobrazila neočekávaná chyba)

Stažení nové verze 5.23.002

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.23  

/ 04.05.2005 /

Aktualizace na verzi 5.23 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

oprava vyúčtování položky Služba4 (jako výchozí Odpad)

oprava detailního rozpisu částek úhrad (dle vyúčtování)

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.22  

/ 21.03.2005 /

Aktualizace na verzi 5.22 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

oprava formláře pro zadávání jednotlivých faktur za služby

oprava výpočtu načtení nákladů za služby z faktur ve formuláři vyúčtování služeb

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.21.002  

/ 14.02.2005 /

Aktualizace na verzi 5.21.002 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

optimalizace otevření formuláře karta bytu

oprava chyby po zálohování při uzavírání programu (zobrazuje se při konfiguraci Windows XP a Access 2002/2003)

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.21.001  

/ 30.01.2005 /

Aktualizace na verzi 5.21.001 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

nové kontrolní testy před vyúčtováním

oprava vyúčtování služeb u služby číslo 4 (odpad)

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.21  

/ 1.11.2004 /

Aktualizace na verzi 5.21 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

nová tisková sestava nad aresářem nájemníků, která tiskne všechny nájemníky u kterých za zvolené období končí smlouva

číselník ulic, měst a PSČ nad poli v adresáři nájemníků

v kartě bytu znepřístupněno pole podíl, pokud jde o nájemní dům

změněn popis pole v kartě bytu - spolubydlící osoby - pole rodné číslo změněno na na datum narození

umožněno nastavení zaokrouhlení nájemného na kartě domu tak, aby uživatel mohl vybrat zda zaokrouhlovat měsíční předpisy dolů, nahoru či matematicky

vytvořena podrobná evidence faktur za služby

rozšířen způsob vyúčtování služeb o volbu "za bytovou jednotku"

sestavu přehled faktur a rozvrhových základen je nyní možno tisknout i za předpokladu, že nejsou v domě poměrové odečty měřidel

u sestavy nedoplatky zobrazena vedle čísla domu i ulice a město

vytvořena nová tisková sestava souhrnného vyúčtování služeb

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.20  

/ 13.09.2004 /

Aktualizace na verzi 5.20 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

rozsáhlá změna programu, jiný typ výběrových formulářů, lze nyní přeskládat sloupce, kopírovat do excelu, využívat funkce hledání

vypracována funkcionalita na tisk či export všech měsíčních změn předpisů

Stažení nové verze 5.20

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.13  

/ 12.07.2004 /

Aktualizace na verzi 5.13 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

formulář Technické parametry (otevíraný z karty bytu) přejmenován na REVIZE

do formuláře Revize přidána pole s datem následující revize

z přehledu domů možnost zadání revize k domu jako celku

do hlavního menu přidána volba Přehled revizí, kde je možnost filtrovat dle data nutné revize bytů a domů

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.12  

/ 29.03.2004 /

Aktualizace na verzi 5.12 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

úprava tiskových sestav v úhradách (nedoplatky nájemníků)

úprava zadání odečtů měřidel pro vyúčtování

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.11  

/ 13.02.2004 /

Aktualizace na verzi 5.11 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

úprava zaokrouhlení vyúčtování tak, aby byl zaokrouhlen i sloupec rozpočtených nákladů

úprava tiskových sestav v úhradách

další drobné úpravy, opravy a optimalizace

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.10  

/ 03.02.2004 /

Aktualizace na verzi 5.10 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

komunikace na MS Excel, možnost exportu vybraných dat (součtové účetní sestavy)

úprava odečtů měřidel na desetinná místa

další drobné úpravy, opravy a optimalizace

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.09  

/ 13.11.2003 /

Aktualizace na verzi 5.09 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

rozšířeno zadávání poměrových odečtů vody, TUV a ÚT o počáteční stav, konečný stav, popis (číslo měřidla), datum

vytvořeny tiskové sestavy poměrových odečtů vody, TUV a ÚT

nová tisková sestava ve vstupních hodnotách

další drobné úpravy, opravy a optimalizace

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.08  

/ 17.06.2003 /

Aktualizace na verzi 5.08 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.07  

/ 19.05.2003 /

Aktualizace na verzi 5.07 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

zcela přepracován způsob vedení fondu oprav (pro domy ve společenství vlastníků)

možnost skupinování domů a zadání faktur fondu oprav za skupinu domů (pro domy ve společenství vlastníků)

nová možnost nastavení na kartě bytu - rozúčtování služeb 6 (skutečný náklad = vybrané zálohy)

optimalizace a drobné opravy zejména posledních úprav

úprava některých tiskových sestav, doplnění o tisk výběrového filtru, grafická úprava, ..

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.06  

/ 11.05.2003 /

Aktualizace na verzi 5.06 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. Uživatelé síťových verzí mohou zaměnit pouze klienty, databáze je shodná. Odpadne tak nutnost převodu dat a instalace databáze. Uživatelé jednouživatelké verze provedou načtení dat obvyklým způsobem. 

Nová verze přináší:

možnost uživatelsky měnit popisy služeb na formulářích a sestavách pro celý program

možnost uživatelsky měnit popisy služeb na formulářích a sestavách pro každý dům samostatně

rozdělení položek služeb na služby (podléhají vyúčtování) a náklady (nepodléhají vyúčtování - zejména pro společenství vlastníků)

doladění tiskových sestav v souvislosti se změnami

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.05.001  

/ 06.05.2003 /

Aktualizace na verzi 5.05.001 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. Uživatelé síťových verzí mohou zaměnit pouze klienty, databáze je shodná. Odpadne tak nutnost převodu dat a instalace databáze. Uživatelé jednouživatelké verze provedou načtení dat obvyklým způsobem. 

Nová verze přináší:

oprava: částka slovy na příjmových a výdajových pokladních dokladech vyúčtování

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.05  

/ 27.04.2003 /

Aktualizace na verzi 5.05 je pro všechny uživatele zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

Nová verze přináší:

na kartě bytu přidána možnost generování nulových předpisů v případě, že je byt prázdný

výrazně přepracován algoritmus vyúčtování služeb tak, aby v případě chybných nastavení pro vyúčtování byla uživateli chyba nastavení oznámena

výrazně přepracovány formuláře vyúčtování služeb tak, aby bylo omezeno riziko chybného nastavení

přidány tiskové sestavy pokladních dokladů měsíčních předpisů (dvojitý tisk, doklady pouze pro nájemné, doklady pouze pro služby)

na kartu osob přidána možnost zadání podpisu tak, aby v tiskových sestavách pokladních dokladů byl podpis tištěn (nutno vyplnit na kartě domu výběrce částek)

další drobná doladění formulářů i výpočtových algoritmů

výkonnostní optimalizace složitých výpočtů (urychlení výpočtů)

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.04  

/ 17.02.2003 /

Nová verze přináší:

- nové formuláře pro spouštění tiskových sestav na kartě domu a na kartě bytu

- nový formulář pro rozpis podlahové plochy bytu

- funkce na načtení součtu podlahové plochy do karty bytu

- nová tisková sestava u karty domu - seznam nájemného za rok dle domů

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.03  

/ 8.11.2002 /

Nová verze přináší:

- úprava sestav oznámení o měsíčních zálohách a vyúčtování - tisknou se jiné sestavy pro nájemní dům a jiné sestavy pro dům ve společenství vlastníků

- upravena karta domu, vytvořeny záložky pro přehlednost karty

- upravena karta bytu, vytvořeny záložky pro přehlednost karty

Aktualizace je zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozími verzemi (uvedeno na faktuře). 

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.02  

/ 25.05.2002 /

Nová verze přináší:

- nový vzhled programu a logické uspořádání

- doplněny kontroly při výpočtu na některá důležitá nastavení (vstupní hodnoty, atd..)

- upraven algoritmus rozpočtu tak, aby i výpočet dle metrů bylo možno automaticky rozpočítat u částečně neobsazených bytů

- Možnost zatrhnutí pozastavení karty bytu (volný byt), aby se netvořily předpisy

- atd... 

Aktualizace je zdarma, heslo k ověření licence je shodné s předchozími verzemi (uvedeno na faktuře). 

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.01  

/ 20.01.2002 /

Nová verze přináší:

- úprava výběrových seznamů tak, aby nebylo možné pořízení jiné hodnoty, než je uvedeno v seznamu. Úprava karty bytu, karty domu, karty úhrad. 

Aktualizace je zdarma. Rada pro ty, jimž se podařilo zadat do karty bytu neexistujícího nájemníka a karta jim tak zmizela ze zobrazení (seznamu bytů): 

- otevřte seznam bytů, zvolte Nový záznam, a listujte tlačítkem zpět (horní ovládací lišta) na požadovaný záznam. Najdete tak i ztracený vadný záznam, a můžete jej opravit. 

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.00  

/ 07.12.2001 /

Nová verze přináší:

- úprava adresáře, možnost označení způsobu platby u každého nájemníka

- úprava sestav pokladních dokladů, s uvedením částky slovy

- přehledy očekávaných plateb bankou a inkasem

- vytvořena nová sestava evidenčního listu na jedné stránce

- vytvořena nová přehledná tabulka úhrad za dům, v členění byty / nebyty / celkem, s rozpisem částek dle jednotlivých způsobů úhrady

- vytvořen nový systém tisku sestav tak, aby byl dostatečně přehledný a umožnil opakovaný tisk

- vytvořen nový pokladní doklad s možností tisku z okna úhrad 

Aktualizace na verzi 5.00 je zdarma ke stažení na těchto stránkách. Samorozbalovací soubor exe stáhněte k sobě na počítač. Aktivujte jej dvojitým poklepem, a zvolte kam soubor s novým programem umístit. Po rozbalení programu jej spusťte, a data načtěte ze zálohy dat pomocí funkce obnova dat. 

Heslo pro ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 4.90  

/ 18.11.2001 /

Nová verze přináší úpravu v modulu evidence fondu oprav, možnost rozpisu částky úhrady na jednotlivé položky, s automatickým návrhem. 

Heslo pro ověření licence je shodné s předchozí verzí. 

-----------------------------------------------------------------

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 4.80  

/ 23.10.2001 /

Nová verze přináší možnost připojení dokumentů (*.doc, *.xls, *.jpg, atd....) k adresářové kartě nájemníka, ke kartě domu a ke kartě bytu. Je zde možnost připojení nekonečného počtu dokumentů, takže je možnost aplikaci využít i jako centrum evidence nájemních smluv, korespondence, půdorysů bytů, atd... 

Další významnou změnou je přepracování některých přehledových sestav pro lepší orientaci (doplnění jména nájemníka k číslu bytu, atd.). 

Od verze 4.80 existuje jedna instalace, a maximální počet zpracovávaných domů je závislý na zadaném heslu k ověření licence. Níže umístěná instalace je tak určena jak pro verze Light1 a Light3, tak i pro neomezený počet domů. 

Heslo pro ověření licence je shodné s předchozí verzí.