Otázky a odpovědi: FAQ

Mám instalovanou plnou verzi MS Access 2010, musím instalovat Access Runtime?

 Ne, v tomto případě běží programy SOFTWARE 5P na plné verzi MS Access 2010.

Mám instalovanou plnou verzi MS Access 2007, musím instalovat Access Runtime 2010?

Ano, v tomto případě je nutné instalovat také Access Runtime 2010. Ten může být instalován na počítač souběžně s plnou verzí Access 2007 či starší verze.

Mám na počítači pouze operační systém, co potřebuji pro chod SOFTWARE 5P?

Je nutné nainstalovat také Access Runtime 2010. Pak pouze stáhnout program, který chcete využívat.

Běží programy SOFTWARE 5P na jiných operačních systémech než Windows?

Ne, protože pro svůj chod potřebují Access Runtime 2010, a ten jinam nelze nainstalovat. Pro některé operační systémy však existuje emulace Windows, pak to není vyloučeno, že program bude fungovat.

Jaká je ideální konfigurace pro programy SOFTWARE 5P?

Z hlediska hardware (počítače) je to asi jedno, neboť všechny nové počítače jsou dostatečně dimenzované na běh programů. Ideální softwarové vybavení je Windows 7 a MS Office 2010.

Bude program spolupracovat s Open Office?

Ano, k chodu programu postačí operační systém Windows (ideálně 7), a nainstalovaný MS Access Runtime 2010.

Program bude kompletně fungovat vyjma:
 
1. odkazů na dokumenty nebudou propojené OLE serverem, ale pouze staticky vložené odkazy. OLE server dokáže hlídat změny a také umístění dokumentu z obou stran, tedy jak programu, tak dokumentu. Pokud však nebudete dokumenty přemísťovat a přejmenovávat, rozdíl nebude znát.
 
2. exportu daňových dokladů a podkladů fakturace do MS Word nebude možný. Existuje však alternativa tisku sestav připravených přímo v programu (ty však nejsou editovatelné uživatelem jako MS Word)
 
3. exportu některých seznamů je připraven s voláním MS Excelu, ten nebude možný. Ve většině případů existuje alternativa náhledu v programu, případně označení záznamu a umístění do schránky, s případným vložením do jiného editoru (například Open Office)
 
 
 

Nejde spustit KROK 1 při načítání dokumentů z předchozí verze. Co mám udělat?

 Je nutné nainstalovat pro převod dat (dokumentů) plnou verzi MS Access 2010, například zkušební verzi zdarma. Microsoft bohužel znepřístupnil v Runtime Access 2010 některé funkce a komponenty, které jsou za tímto účelem potřeba. Po převedení dat (dokumentů) nebude již plná verze potřeba, a je možné ji odinstalovat.

Musím spouštět při převodech dat také KROK 1 a KROK 2 ?

Pokud nevedete v programu dokumenty, pak postačí import XLS nebo XLSX. Pokud však používáte program také pro evidenci dokumentů, pak je nutné tyto kroky spustit. Tím se převedou dokumenty do nové verze.

Mám na počítači starší verzi MS Office (tedy 2000, 2003, 2007), jakého klienta mám instalovat?

Je nutné instalovat klienta bez integrace na MS Office 2010, v opačném případě může program vykazovat nestabilitu (chybové hlášky makra, přednastavené datumy, atd.).

Musí být databáze na všech stanicích namapována přes stejné písmeno disku?

Ano musí, stejně jako místo na serveru, kam se ukládají dokumenty. V opačném případě nemusí někteří uživatelé otevřít přílohy, a v některých případech také program samotný.

Kde stáhnu START (demo) verze programů?

V sekci download konkrétního programu. Každý program funguje jako aktualizace a zároveň také jako START verze. Na plnou verzi je program převeden zadáním hesla pro ověření licence. START verze je časově omezená verze programu, s plným výčtem funkcionalit.

Mohu před zakoupením program vyzkoušet?

Ano, každý program SOFTWARE 5P v sekci download funguje zároveň jako aktualizace, a také jako DEMO/START verze. Každý program můžete před jeho zakoupením vyzkoušet na omezenou dobu, a to bez omezení funkčností.

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 můžete vyzkoušet ve své advokátní kanceláři zdarma až na domu 3 měsíců. Po zakoupení plné verze programu můžete ve své práci v programu pokračovat. Jediné omezení START verze jsou maximálně 2 současní uživatelé a 3 měsíční zkušební doba.

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 můžete zdarma vyzkoušet po dobu 1 měsíce. Po zakoupení plné verze programu můžete ve své práci v programu pokračovat. Jediné omezení START verze jsou maximálně 1 dům a měsíční zkušební doba.

 

Při nastavení uživatelů a přístupových práv jsme zrušili správce programu. Jak vrátit práva správce?

Pokud otevřete databázi v plné verzi MS Access 2010, pak do tabulky "heslo" zadejte řádek s novým uživatelem, kterému přidělíte všechna práva (zaškrnout všechny agendy). Případně stejně můžete upravit stávajícího uživatele. Dočasně lze nainstalovat například zkušební verzi MS Access 2010 pro tuto akci.

Případně se můžete obrátit na info@software5p.cz a zařídit vzdálený přístup či zaslat databázi.

Zrušil jsem zobrazování úvodního připojovacího formuláře, ale teď potřebuji připojit databázi. Co mám udělat?

V tomto případě je nutné stáhnout novou instalaci ze stránek a spustit. Po zaškrtnutí volby "tento formulář již nezobrazovat" na úvodním připojovacím formuláři jej nelze zpět aktivovat. Musíte tedy stáhnout novou instalaci ze stránek, kde se defaultně připojovací okno zobrazuje.

Po spuštění klienta x64 se zobrazí "nelze spustit kód VBA..."

Pro 64 bitovou verzi je nutné instalovat na Access Runtime 2010 také SP1: 

www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.aspx?familyid=4515b180-e743-42b8-9ec9-0ead0c1042fa&displaylang=cs