S5P pro advokátní praxi

26.07.2011 17:37

Umístěna nová verze b.012, která je určena pro neplátce DPH a upgrade ze starších verzí.

Aktualizace řeší 2 kritické chyby, a to:

  • spuštění nových tiskových sestav podkladů pro fakturaci pro neplátce DPH
  • převod dat z verze 5.00 a starší 

Pokud tedy jste plátci DPH a provozujete již verzi 2010, není tato aktualizace nutná (vyjma těchto bodů neřeší nic jiného). 

Pokud máte proveden v době od 22.5.2011 do 26.7.2011 převod z verze 5.00 a starší, a to na verzi 2010 b.008, b.009, b.010, b.011, pak je nutné provést následující kroky:

  1. otevřte databázi (S5PAP_data.accdb) a v ní otevřte tabulku "update_dat", a ve všec polích nastavte místo hodnot -1 hodnotu 0.
  2. proveďte znovu připojení klienta, tentokrát verzi b.012 a program provede nezbytné kroky pro dokončení převodu ze starší verze

V případě potřeby nebo potíží mohu zdarma poskytnout součinnost na vzdáleném narovnání dat (dokončení převodu dat ze starší verze).

Více: https://www.software5p.cz/download-s5p/pro-advokatni-praxi/ 

Zpět