S5P pro advokátní praxi

30.12.2011 20:44

Umístěna nová verze SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.015.

  • Upravena přístupová práva ke spisům, nyní lze přiřadit jednotlivé uživatele kanceláře k jednotlivým spisům (pokud má uživatel nastaveno v přístupových právech přístup ke spisům "pouze vlastní").
  • Sazba smluvní odměny je nyní nastavena pro jednotlivé právníky v číselníku pracovníků, dále na kartě klienta a také na kartě spisu. Pokud není sazba nastavena na spisu, vyhledá program sazbu z klienta, pokud není nastavena sazba na klientovi, vyhledá program základní sazbu z číselníku pracovníků. 
  • Při vyhledání čísla spisu při pořizování korespondence se do popisu korespondence načte také popis případu.
  • Při vkládání přílohy do spisu lze použít výběr ze vzorů, uživateli se otevře složka se vzory (cesta na vzory je v základním nastavení programu, vzory jsou v kompetenci správce vzorů).
  • Na kartě klienta je možné nastavit smluvní odměnu jako výchozí pro všechny spisy (následně založené). 

Tiskové sestavy na zakázku

V programu SOFTWARE 5P pro advokátní praxi je nyní zapracován management pro nastavení vlastních tiskových sestav. Postupně bude tato možnost přidána i do ostatních programů. Vzhledem k tomu, že každá kancelář či uživatel má jiné představy o výstupních sestavách, je nutné mít možnost nastavit při každé instalaci vlastní tiskové sestavy (tyto sestavy je nutné objednat nad rámec ceny programu). Po vytvoření těchto sestav na zakázku je správci programu zasláno potřebné nastavení tiskových sestav, které zpřístupní v dané instalaci právě sestavy vytvořené na zakázku. Tyto sestavy jsou pak navždy součástí instalace klienta, i budoucích klientů, a nastavení je součástí Vaší databáze. Můžete tedy stahovat nové verze, a Vaše sestavy jsou automaticky obsaženy také v nové verzi. Nastavení je součástí databáze, a není potřeba toto nastavení ani po aktualizaci měnit. Aktualizace i správa programu je tak stejně jednoduchá, jako v případě standardní instalace.

 

www.software5p.cz/download-s5p/pro-advokatni-praxi/

 

 

 

Zpět