S5P pro advokátní praxi

22.05.2011 20:00

Umístěna nová verze SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.008. Přepracován způsob zadávání úkonů a přidána možnost fakturace v cizích měnách.

  • možnost evidence spisů a fakturace v cizích měnách (nutné nastavit kurzy pro pracovní sešity ve správci programu)
  • převedeny grafy pro formát 2010, možnost nastavení uživatelských filtrů, maximalizace oken
  • změněn způsob zadávání úkonů právní služby (přeskládána pole, přidána pole pro informaci o způsobu výpočtu odměny)
  • oddělena přístupová práva na pracovní sešity a možnost změny fakturovatelného času
  • na kartě případu nová záložka úkony právní služny (lepší a rychlejší přehled úkonů)
  • automatický výpočet odměny při zadání času v pracovních sešitech
  • na úkonu právní služby (číselník úkonů) je možnost zadání % uplatnění vůči klientovi (například pro zmeškaný čas při smluvní hodinové odměně je možné nastavit 50% krácení sazby).

Po napojení klienta na stávající databázi je nutné nastavit vybraným uživatelům práva ke změně času k fakturaci a odměně (správce programu -> přístupová práva). Cílem je omezení přístupových práv na fakturovatelné odměny v pracovních sešitech, a tuto možnost přenechat pouze oprávněnému uživateli.

 

Více: https://www.software5p.cz/download-s5p/pro-advokatni-praxi/

 

 

Zpět