S5P pro advokátní praxi

08.06.2011 20:00

Aktualizován seznam bodů v námětech a připomínkách k programu SOFTWARE 5P pro advokátní praxi (tedy co bude v další verzi programu). 

Více: https://www.software5p.cz/namety-a-pripominky/

Zpět