ARES 

Program SOFTWARE 5P pro advokátní praxi má v sobě funkcionalitu na stažení aktuálního výpisu ze stránek obchodního rejstříku, pomocí webových služeb. Při stažení výpisu dochází k automatické aktualizaci karty v adresáři, a zároveň k uložení aktuálního výpisu ke kartě v adresáři.