SOFTWARE 5P pro správu domů 2010

Program pro vedení nájemních domů i domů společenství vlastníků je již od roku 1999 průběžně vyvíjen a aktualizován za aktivní spolupráce mnoha realitních kanceláří. Program již využívá více než 200 realitních kanceláří a vlastníků. Pro registrované uživatele jsou nabízeny aktualizace ZDARMA, a to volně ke stažení na těchto internetových stránkách. Uživatelé programu zasílají své požadavky na doplnění programu, a dle četnosti připomínek jsou pak postupně zapracovány do programu. Tímto postupem vzniká naprosto unikátní program, který plně vychází z potřeb vlastníků nájemních domů i společenství vlastníků.

Verze 2010 obsahuje:

 • evidence domů, adresy, domovníka, majitele, odhadní ceny, atd.
 • evidence bytů, jejich rozlohy, kategorie, atd.
 • evidence nájemníků, spolubydlících osob
 • evidence měřidel, jejich čísel a datum poslední revize
 • evidence požadavků nájemníků na opravy a vybavení bytu s předpokládanou částkou opravy, informace potřebné k plánování oprav
 • automatický výpočet nájemného dle sazeb na m2, smluvní nájemné - dle nastavení způsobu výpočtu na kartě bytu a výše částek v nastavení sazeb ( 1.,2.,3.,4. kat.)
 • výpočet regulovaného nájemného, zadání sazeb za každý dům
 • automatické započtení slev na nájemném
 • automatické započtení příplatků k nájemnému
 • evidence vybavení bytu s automatickým výpočtem nájemného za vybavení bytu v době životnosti a po době životnosti
 • automatický výpočet záloh na služby dle počtu osob nebo rozlohy bytu, nastavení konstantních částek ke kartám bytu - vše dle nastavení způsobu výpočtu na kartě bytu a výše částek v nastavení sazeb
 • tisk pokladních dokladů předepsaného nájemného
 • tisk oznámení o výši nájemného a záloh na služby, způsob a popis výpočtu
 • automatické roční vyúčtování služeb po zadání skutečné výše faktur - možnost spouštět za každý dům samostatně, tisk pokladních dokladů z vyúčtování
 • pokladní kniha - přehled úhrad za nájemné a služby, přehled nedoplatků
 • sledování salda fondu oprav za jednotlivé domy a byty u domů ve spoluvlastnictví nájemníků
 • výpočet penále za neplacení nájemného, záloh na služby a vyúčtování služeb
 • absolutní odečty měřidel v jednotlivých bytech s následnou vazbou na automatické vyúčtování služeb
 • poměrové odečty měřidel ( vodné a stočné, příprava teplé užitkové vody (TUV), centrální vytápění (ÚT), voda k přípravě TUV ) s automatickým výpočtem po určení základní a spotřební části u jednotlivých služeb - dle posledních legislativních úprav včetně možnosti použití poměrových měřidel pro odběr tepla, rozpočet tepla dle koeficientů umístění bytu a světové strany
 • tisk předepsaného způsobu vyúčtování TUV, ÚT, vody
 • tiskové sestavy - oznámení o výši nájemného, předpis nájemného, příjmové pokladní doklady za nájemné, vyúčtování služeb, příjmové a výdajové pokladní doklady z vyúčtování služeb, vybavení bytů, přehled nájemného za dům, vyúčtování služeb za dům, opravy domu, přehled nevyřízených požadavků, přehled oprav v bytě
 • zabezpečení programu pomocí uživatelského nastavení uživatelů a hesel
 • Možnost přiřazení dokumentů ke kartě nájemníka, domu, či bytu (smlouvy, nákresy, půdorysy, atd...)
 • Zadání způsobu úhrady u každého nájemníka, seznamy úhrad nájemného dle způsobu úhrady
 • Tisk výpočtových a evidenčních listů
 • Tisk přehledových sestav a tabulek
 • možnost přiřazení přístupových práv pouze pro některé funkce a formuláře
 • možnost nastavení a generování účetních zápisů pro podvojné účetnictví (předpisy a platby)
 • import plateb SIPO, export změn pro SIPO
 • import plateb z formátu xls