Ing. Oldřich Florian

Odborná pomoc při zavádění produktů Microsoft Dynamics 365

Procesní analýza

je základem úspěšného zvládnutí implementace nového informačního systému. Velkou výhodou je analýza směřovaná již k funkčnostem konkrétního systému, usnadní tak přemýšlění nad procesy a přispěje ke standardizaci firemních procesů a následně celého řešení.

Návrh řešení

pak definuje prostředky, jakými budou pokryty jednotlivé firemní procesy. Návrh řešení zohlednuje také uživatele, kteří do procesu vstupují, aby jeden uživatel používal pokud možno co nejméně systémů. Zvláště pak v dnešní době, kdy již není trendem implementace jednoho systému, který zvládne vše. 

Výběr partnera

je důležitou součástí implementačního postupu. Na trhu se pohybuje mnoho implementačních firem, přičemž pouze někteří jsou orientováni na dlouhodobý vztah se zákazníkem. Výběr správného partnera je tak klíčovým rozhodnutím v celé implementaci. 

Stanovení týmu

již při zahájení nejen samotné implementace, ale v ideálním případě již při provádění procesní analýzy vede k lepšímu pochopení a také k vyšší angažovanosti klíčových uživatelů na úspěšném výsledku implementace. Projektový tým musí vést silný project manager, který vede tým zkušených klíčových uživatelů, kteří dobře znají svou práci a svůj obor.

V čem vám mohu pomoci právě já?

Mám letité zkušenosti z implementací produktů společnosti Microsoft, od Microsoft Dynamics NAV až po dnešní generaci produktů Dynamics 365. Za svou dlouhou kariéru jsem implementoval desítky společností, téměř všechny z pozice vedoucího projektu a architekta řešení. Mám za sebou mnoho zkušeností v mnoha oborech, zejména pak výrobní společnosti a development. Vysoká úroveň znalostí produktů Dynamics 365 mi dává možnost navrhnout pro Vás řešení tak, aby nebylo nutné provádět v systému příliš mnoho změn programovým kodem.

Kontakty

Kolébka 1889/7, 664 34 Kuřim

+420 608700966

info@software5p.cz

Ozvat se můžete kdykoliv